"Allbota var en helande mixtur bryggd på mistel som de forntida  druider läkte de flesta åkommor med."

Arbetsordning för Logen Allbota

hittar du här»

Logens Ämbetsmän

hittar du här»

Medlemsregister

hittar du här»

Praktiska saker

Länkar

F.G.D.O

hittar du här »

Hotel Skansen

hittar du här »

Allbota, Loge nr. 77

FGDO Sverige

Hotell Skansen

Tingshusgatan 1

386 31 Färjestaden

Välkommen till Logen Allbot

a

Logen Allbota bildades den 17:e november 2001 och är frukten av ett idogt arbete. Logen är belägen i Färjestaden på Öland vid Sveriges ostkust.

Redan 1997 påbörjades arbetet med logen med att dåvarande Riksstorädelärk Lennart Pettersson och broder Erik Svensson träffades och började diskutera Druidordens utbredning. Man hade då konstaterat att det fanns en vit fläck i Östra Småland. Erik fick då frågan av RSÄÄ om han trodde att detta gick att ändra på.

Med logens bildande 2001 bevisades detta och mer om Allbotas historia finns att läsa här. >>

Logeinfo

Hur en logekväll går till

hittar du här»

Hur vi är klädda

hittar du här»

www.allbota.se, Loge nr 77, FGDO.

Hotell Skansen, Tingshusgatan 1, 386 31 Färjestaden.